Application Statistics overview (translated)

Is het mogelijk om de statistieken van “Usage details” op het eind van de periode (maand) de mailen? Bij het begin van de volgende periode is deze data niet meer beschikbaar!

Translation - Is it possbile to to send the statistics of the “Usage details” at the end of the period (month) by mail? At the start of the next period this data is no longer available!

Hi @leo.debie,

I have some good news :slight_smile:. We just released a new version of My Triggre and it has the option to view usage statistics from previous periods. Simply click the Previous period button on the Usage details page:

image

Enjoy reading your history! :slight_smile:

1 Like